RCD (FID) sklopka

RCD (residual current device) odnosno zaštitni uređaj diferencijalne struje još popularno zvan FID-ova sklopka. Glavna funkcija RCD sklopke je zaštita od strujnog udara te zaštita od požara. Pruža osobnu zaštitu koju obični osigurači ne mogu pružiti. RCD sklopka će spasiti život u slučaju izravnog dodira s vodičem ili dodira s uređajem koji je pod naponom usred kvara. Obični osigurači imaju funkciju zaštite električne instalacije dok RCD sklopka ima funkciju zaštite ljudskog života i objekta.
Sklopke se dijele na 4-polne (trofazna struja) i 2-polne (monofazna struja).

Dvopolna i četveropolna RCD sklopka

Princip rada

RCD sklopka mjeri struju koja preko faznog vodiča ulazi u nju i struju koja preko nul vodiča izlazi iz nje. U pravilnom radu zbroj struja koje su ušle u sklopku i zbroj struja koje izlaze iz sklopke jednake su nuli i RCD sklopka neće reagirati. U slučaju kvara kroz sklopku će poteći diferencijalna struja, odnosno zbroj ulaznih i izlaznih struja neće biti isti što će inducirati struju u svitku koji se nalazi u sklopki te će pomoću elektromagneta isključiti sklopku.

Izvor: www.schrack.hr

Ugradnja

RCD sklopka može se ugraditi u sustave koji sadrže odvojeni nulti(N) i zaštitni vodič(PE).

  • Fiksna RCD sklopka – ugrađuje se u razvodni ormarić s osiguračima i može pružiti zaštitu pojedinačnim ili grupnim strujnim krugovima. Ovakva zaštita smatra se najpouzdanijom jer pruža zaštitu instalaciji, utičnici i trošilu koje se nalazi u štićenom strujnom krugu.
  • RCD sklopka ugrađena u utičnicu – ovakva zaštita nalazi se u samoj utičnici te pruža zaštitu isključivo osobi koja je u kontaktu s takvom utičnicom.
  • Prijenosna RCD sklopka – kao što sam naziv kaže takva sklopka je prenosiva te se koristi kada nema niti fiksne niti RCD sklopke u utičnici. Također štiti samo osobu koja je u izravnom kontaktu s opremom koju štiti takva sklopka.

Najvažniji podaci za ugradnju RCD sklopke su nazivna struja(In) i nazivna struja greške(IΔn). Nazivna struja je struja koju sklopka može trajno provoditi, bira se prema procjeni opterećenosti strujnog kruga kojeg štiti. Sklopke imaju nazivnu struju greške od: 0.01, 0.03, 0.1, 0.3 i 0.5A. U zgradarstvu najčešće se koriste sklopke 0.03A jer je to granična struja koja nije opasna za ljudski život.

Sklopke se još dijele na vrijeme izbacivanja i reakciju na različite tipove diferencijalnih struja.

Pouzdanost RCD sklopke

Mnogim ispitivanjima otkriveno je da je Fiksna RCD sklopka pouzdana u 97% slučajeva te se taj postotak povećava redovnim testiranjem sklopke. Stoga svaka sklopka sadrži gumb za testiranje te ju je potrebno istestirati svakih 3 mjeseca. Proizvođači savjetuju da se prijenosne RCD sklopke testiraju svaki put prije upotrebe.

Prema zakonu u RH svako domaćinstvo dužno je ugraditi RCD sklopu.

Zapamtite – Iako RCD sklopka smanjuje opasnost od ozlijede i smrti opreza nikada dosta. Testirajte sklopku svaka 3 mjeseca te provjerite instalaciju svakih 10 godina kako bi bili sigurni. Ukoliko uočite bilo kakvu grešku isključite napon i pozovite električara.

Leave a Reply