Strujni udar

U prošlom članku opisali smo rad i zaštitu koju nam pruža RCD zaštitna sklopka, a danas ćemo se osvrnuti na strujni udar i način na koji isti utječe na ljudsko tijelo.

Prolazak struje kroz ljudsko tijelo naziva se strujni udar. Utjecaj struje na ljudsko tijelo izaziva grčenje mišića kao i srca koje ne može obavljati svoju funkciju. Pored grčenja mišića, struja može izazvati i druge posljedice kao što su opekotine i oštećenje tkiva.

Ukoliko su tijekom strujnog udara nastale ozljede velike jakosti nastupiti će smrt. Procijenjuje se da su struje koje se približavaju jakosti 100 mA smrtonosne ako prolaze kroz osjetljive dijelove tijela.

Kako dolazi do strujnog udara?

Do strujnog udara doći će uslijed izravnog ili neizravnog kontakta električnom instalacijom ili opremom koja je pod naponom.

  • Izravni kontakt s dijelovima koji su pod naponom u električnoj instalaciji (izravni kontakt)
  • Kontakt s dijelovima instalacije koji inače nisu pod naponom, ali uslijed kvara doživjeli su proboj te počinju provoditi napon (neizravni kontakt)
  • Postojanje razlike potencijala između različitih točaka na tlu

Učinak električne struje na tijelo ovisan je o naponu i frekvenciji mreže, duljini izloženosti i putu prolaska struje kroz tijelo, te otporu tijela osobe kojoj se dogodio strujni udar. Vlažna i mokra koža ima manji električni otpor pa su posljedice strujnog udara veće.

Koja struja je opasna?

Električne instalacije s naponima do 50 V na suhim mjestima te do 25V na mokrim mjestima u izmjeničnoj struji (AC) i do 120 V u istosmjernoj struji (DC) smatraju se sigurnima u slučaju izravnog ili neizravnog kontakta.

– Jakost struje i njezin učinak na ljudsko zdravlje

Vrijednost struje kroja prolazi kroz tijelo ovisna je o otpornosti tkiva. Otpornost tkiva ovisna je o nekoliko čimbenika kao što su:

  • Vlažna ili mokra koža
  • Debljina kože na mjestu kontakta
  • Psihološko stanje
  • Težina
  • Spol
  • Dob

Također jakost strujnog udara ovisna je i o putu prolaska kroz ljudsko tijelo, pa je tako put kroz srce najopasniji. U donjoj slici opisani su putevi struje kroz ljudsko tijelo.

– izvor: https://www.electricaltechnology.org

Primjer:

Ukoliko rukom dođe do direktnog dodira struja će poteći putem kako je prikazano na slici B. U tom djelu tijela u suhim uvjetima prosječni otpor je 500 ohm-a. Ukoliko smo se ulovili za 230V našim tijelom će proteći struja jakosti 460mA te će doći do mišićne kontrakcije i nepravilnog ritma srca (Ventrikularna fibrilacija), a nakon nekog vremena moguća je i smrt.

Prva pomoć

U nastavku vam donosimo opis pružanja prve pomoći uslijed strujnog udara sa web stranice https://www.hitnazg.hr

– Ukoliko je unesrećeni još uvijek u strujnom krugu treba ga što prije osloboditi. Spasioc mora paziti i na vlastitu sigurnost. Ovisno o situaciji strujni krug se prekida izvlačenjem utikača iz utičnice, vađenjem osigurača ili odvajanjem električnog vodiča od tijela pomoću predmeta s izolirajućim materijalom (plastika, guma, suho drvo, debeli sloj suhe tkanine ili papira). Dobro je koristiti gumene rukavice i čizme. Eventualni požar na mjestu nezgode ne smije se gasiti vodom.

– Ukoliko je unesrećeni bez svijesti, provjerite disanje i krvotok i po potrebi započnite mjere oživljavanja. Onesviještenog koji diše okrenite u bočni položaj.

– S opeklinama i prijelomima postupite kao što je opisano u odgovarajućim poglavljima.

Leave a Reply