ELEKTRIČAR (Elektroinstalater)

Zanimanje “električar” pojavilo se relativno nedavno, krajem 19. stoljeća. S razvojem mreže i izgradnje novih postaja pojavljuje se i potreba za stručnjacima u sektoru električne energije.

Posao električara:
  • Ugrađuje električne instalacije
  • Ugrađuje razvodne ormare, priključne elemente, električne uređaje i elektro opremu
  • Obilježava instalacije
  • Zaslužan je za održavanje već postavljenih uređaja, te otklanjanje njihovih kvarova
  • Ugrađuje antenske i komunikacijske instalacije
  • Izrađuje uzemljenja i gromobrane

Električne sustave instalira po stanovima, tvornicama, uredima, raznim poduzećima. Za rad mu je uglavnom potreban razni ručni alat, instrumenti za mjerenje napona i ispitivanje jakosti struje, bušilica, štemalica itd…

Alat od električara

Sama vrsta posla ovisi o mjestu zaposlenja. Ukoliko je zaposlen u poduzećima tada postavlja i popravlja električne instalacije i opremu, no ukoliko radi u industrijskim postrojenjima, postavlja i održava električnu opremu te sudjeluje u održavanju i popravcima različitih vrsta motora.

Rad na složenim uređajima u industrijskim pogonima zahtjeva suradnju s inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila. Samostalno zamjenjuje dijelove električne opreme: električne provodnike, sklopke, električne komponente i sl.

Poželjne osobine

Osoba koja radi kao električar mora imati dobar vid na blizinu i daljinu te isto tako mora razlikovati boje. Dobra tjelesna kondicija, zdravlje kralježnice, prijateljski odnos s visinom(bez straha od iste), ručna spretnost i spretnost prstiju, dobra usklađenost pokreta s vidnim podacima, sabranost i preciznost u radu kao i opreznost zbog primjene zaštite na radu neke su od potrebnih osobina za obavljanje ovoga posla.

Uvjeti rada ovise također i o mjestu zapošljavanja.

električar montira utičnicu

Većinski dio posla ove struke obilježava neugodan položaj stajanja. Obično se radi o stajanju na skeli ili ljestvama koje mogu biti postavljene na visini, te je radnik pritom izložen buci i prašini, nekada i vanjskim utjecajima kao što su vjetar, kiša, sunce,… No i ostali neugodni položaji nisu za zanemariti. Tipa podizanje i spuštanje aparata, puno saginjanja, klečanja, a i podvlačenja ispod opreme. Sve ove neugodne položaje tijela gotovo je nemoguće izbjeći.

Tijekom rada postoji prijetnja i od strujnog udara, pada s visine kao i ozljeda. Zbog tih mogućih opasnosti električar mora poznavati i primjenjivati mjere zaštite na radu.

Radno vrijeme ovisi o opsegu posla i zadanim rokovima za završetak nekog projekta. Također je moguć rad vikendom i u smjenama.

Obrazovanje potrebno za rad

-Trogodišnja ili četverogodišnja strukovna škola(prožimanje teorijske i praktične nastave)

-Teorijska nastava sastoji se od općeg i strukovnog djela:

opći dio sadrži samo najnužnije predmete kao što su hrvatski i strani jezik, matematika, povijest, tjelesni odgoj i izborni predmet

strukovni dio uključuje predmete kao što su osnove elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici, električne instalacije, električne mreže, električni strojevi, elektroničke komponente i sl., dok znanje teorijskih predmeta služi kao osnova za razumijevanje i praćenje praktične nastave

-Učenik je za vrijeme praktične nastave dužan voditi dnevnik

-Na kraju zadnje godine školovanja polaže se završni ispit koji se sastoji od općeg dijela, naukovnog dijela i završnog rada čime učenik dokazuje da je stekao znanje, vještine i navike potrebne za obavljanje posla unutar zanimanja

električar ispituje instalaciju

Prosječna plaća električara u Hrvatskoj je oko 6000kn neto. Mada je sam raspon između 4000kn i 12000kn, ovisno o samom poslovanju firme, a isto tako i o bonusima i ostalim financijskim nagradama.

Kvalitetne i iskusne električare danas možemo usporediti s vrhunskim nogometašima. Traženi su, i “transferi” iz jedne u drugu firmu su potpuno razumljivi, idu za većom plaćom i boljom pozicijom.

Posao električara možemo smjestiti na listu među jedne od opasnijih poslova. Električar nosi odgovornost kako za sebe tako i za svoje kolege. Zato su, već gore navedene osobine, od primarne važnosti kako bi se spriječile moguće nesreće i ozljede.

Leave a Reply