Električne instalacije

Električne instalacije su skup niskonaponskih vodova/vodiča i električnih naprava koji omogućuje praktičnu primjenu električne energije u građevinskim objektima.

Takve instalacije mogu biti elektroenergetske, gromobranske, telekomunikacijske i signalne.

Primjenjujemo ih u:

 • Građevinskim objektima(stambene zgrade, tuneli, prometnice,…)
 • Rudnicima
 • Plovilima
 • Vozilima
 • Industrijskim postrojenjima
 • Letjelicama…
Električne instalacije
Instalacije jake struje:

Elektroenergetske- instalacije koje se izvode kako bi osigurali napajanje potrošača električnom energijom.

Gromobranske- instalacije koje se postavljaju kod zaštite ljudi i objekata od štetnog atmosferskog električnog pražnjenja(tzv. udara munje).

Električne instalacije
Instalacije slabe struje:

Telekomunikacijske- instalacije koje omogućavaju prijenos podataka.

 • Instalacije razglasa
 • Instalacije radio i TV antena
 • Instalacije parlafona
 • Telefonske instalacije
 • Instalacije interne televizije
 • Instalacije računalnog sistema…

Signalne-instalacije koje nam zvučnim ili svjetlosnim putem nešto poručuju.

 • Instalacije protupožarnog sistema
 • Instalacije električnih zvona
 • Instalacije protuprovalnih sistema
 • Instalacije poziva u hotelima i bolnicama
Električne instalacije u novogradnji

Obvezni dio projekta prije samog početka gradnje je nacrt elektroinstalacija.

Kod uobičajene podžbukne instalacije prvo se priprema gruba instalacija. Ona obuhvaća izvedbu proboja i štemanje utora za cijevi i kabele. Potom slijedi fina montaža koja se odnosi na polaganje kabela, ugradnju razvodnih ploča i montažu razvodnog ormara koji je čvorište električnih instalacija unutar kuće.

Električne instalacije

Razvodni ormar sastoji se od:

 • Glavnih sklopki
 • FID sklopke
 • Automatskih osigurača
 • Spojnih elemenata

I na samom kraju ostaje još fina montaža utičnica, prekidača i svjetala.

Nadogradnja ili obnova električnih instalacija

Iako im je životni vijek i preko 25 godina, s vremenom električne instalacije mogu se istrošiti ili biti oštećene od strane vanjskih utjecaja, pa isto tako mogu predstavljati opasnost od požara. Kod „nevidljivih“ instalacija njihovo stanje provjerava se mjerenjem od strane elektroinstalatera.

Električne instalacije mogu se obnavljati i na način da se promijeni već postojeći raspored, npr. svjetala ili prekidača, no isto tako i drugih električnih priključaka.

Električne instalacije

Kod pravilnog održavanja električne instalacije neće se istrošiti, osim kod mogućeg pregrijavanja na izloženim spojevima. Redoviti posjeti električara, uz redovan servis i popravak postojećeg problema svakako su jedna od preporuka.

Leave a Reply